در این ویدیو می توانید نحوه بازسازی یک تکه استخوان را توسط عکس برداری سه بعدی اشعه ایکس مشاهده فرمایید